KONZULTANTI

Odborní konzultanti portálu hovorotom.sk, ktorí sa zapájajú aj do diskusií

projektu SME TEAM pre teamy :

  • EKTOMORF
  • ENDOMORF
  • MEZOMORF

PaedDr. Robert Brimich

PhDr. Katarína Hatráková

Mgr. Jana Zajíčková

Mgr. Viera Lukáčová

Konzultanti diskutujú v oblastiach:

  • Zdravie
  • Duševná rovnováha a psychohygiena
  • Sexuálne problémy
  • Závislosti
  • Týranie a šikana